O Instytucie

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (ŁUKASIEWICZ - PIMOT) to instytut badawczy należący od 1 kwietnia 2019 roku do Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej największej sieci badawczej w Europie.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych oraz biotechnologii (PKD 72.19.Z i PKD 72.11.Z).

ŁUKASIEWICZ - PIMOT prowadzi i organizuje konferencje naukowe, seminaria, szkolenia i kursy dokształcające, w tym nauki jazdy (PKD 82.30,Z ; PKD 85.53.Z), a także szkolenia specjalistyczne i różne formy kształcenia ustawicznego (PKD 85.59.B). Prowadzone są również szkolenia na prawo jazdy osób z niepełnosprawnością.

Bezpośrednimi odbiorcami usług Przemysłowego Instytutu Motoryzacji są m.in:

  • przedsiębiorstwa,
  • producenci i importerzy pojazdów, zespołów oraz ich części,
  • wyższe uczelnie techniczne,
  • firmy z sektora MŚP,
  • jednostki administracji państwowej,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby z niepełnosprawnością.

Pośrednimi odbiorcami prac Instytutu są wszyscy użytkownicy pojazdów.

MISJA

Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji

Nasza Misja:
wsparcie gospodarki poprzez realizację prac B+R na rzecz opracowywania i testowania nowych technologii motoryzacyjnych, a także na rzecz realizacji procesów oceny zgodności wyrobów motoryzacyjnych z wymaganiami.

 


WIZJA

Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji

Nasza Wizja:
osiągnąć pozycję lidera B+R branży motoryzacyjnej w kraju i w regionie Europy na bazie kompetencji personelu i dysponowanej infrastruktury badawczej.

 

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Witold Luty